Οι φοιτήτριες/-τες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού.2020-2021, καλούνται να πραγματοποιήσουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται συστηματικά για τα ζητήματα της θεωρίας και του εργαστηρίου. Προς το παρόν, οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται μέσω...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ-ΤΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑ-ΤΟ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ-ΑΚΑΔ-ΕΤΟΥΣ-2020-2021.pdf"]...

Οι φοιτητές/-τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση" κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass, μέσω της οποίας θα διεξάγεται η επικοινωνία για το μάθημα. Οι διδάσκοντες Νίκος Βασιλάς, Θάνος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (προσωρινοί πίνακες) για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 17354/24-07-20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε...