Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/10/Πίνακες-αξιολόγησης-υποψηφίων-ακαδημαϊκών-υποτρόφων.docx"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΠΙΝΑΚΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xlsx"]    ...

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων και μεταβατικές διατάξεις νέου Προγράμματος Σπουδών [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/07/24062018-ΠΑΝ-ΔΑ-ΜΗΧ_ΠΛΗΡ_ΥΠΟΛ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ_ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-1.pdf"] ...