Αναρτήθηκαν οι επικαιροποιημένες εκδόσεις ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και προγράμματος αιθουσών: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 Πρόγραμμα αιθουσών χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΤΜΠΥ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΧΕΙΜ-2018-2019-v2.0.pdf"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΤΜΠΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΧΕΙΜ-2018-2019-v2.0.pdf"]    ...

Ανακοινώνεται ότι όσοι από τους φοιτητές, που θα ολοκληρώσουν τον Α΄ κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι., επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική αίτηση και βεβαίωση απασχόλησης φορέα. Ακολουθεί το έντυπο της αίτησης και η βεβαίωση απασχόλησης...