Προσωπικό Τμήματος

Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης

Λέκτορας

kmavrom@uniwa.gr

-

Γραφείο Κ10.137 Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

-

-

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης είναι Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’ Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1992. Το 1998 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ’ Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στο τομέα της Πληροφορικής με θέμα «Φωτονικά Δίκτυα Πρόσβασης Δενδροειδούς Τοπολογίας: Νέες Αρχιτεκτονικές και Μέθοδοι Διαχείρισης». Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από την ίδια σχολή του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια . Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΜΠ σε πλήθος projects (ACTS 050-PLANET, ACTS 022-BONAPARTE, ACTS-037-ATHOC, ACTS-031-COBUCO, OTE, ToCEE ESPRIT No. 20587, κτλ) με αντικείμενο τις Τηλεπικοινωνίες, τα Δίκτυα Υπολογιστών, την Πληροφορική κτλ. Εργάστηκε ως Επιστημονικός/Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά από το 1996. Επίσης έχει εργαστεί ως Επιβλέπων Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στην Cosmote σε θέματα σχεδιασμού δικτύου μετάδοσης GSM, εισαγωγή νέων τεχνολογιών (UMTS, LMDS, HSDPA, WiMAX, Femtocells, LTE), σχεδιασμός και αρχιτεκτονική υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAS, Feasibility Study, Service Delivery Platform).
Είναι μέλος του ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, ΕΠΥ, Π.Σ.Δ.Μ.-Η και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Δίκτυα Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Αρχιτεκτονικές και Πρωτόκολλα, Οπτοηλεκτρονική, Οπτικά Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.