Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Ιωάννης Βογιατζής

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Σταύρος Φατούρος

 

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων – Διευθυντής: Αθανάσιος Βουλόδημος

Τομέας Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων – Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων – Διευθυντής: Αντώνιος Μπόγρης

 

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ιωάννα Ζάρρα