Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Ιωάννης Βογιατζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Σταύρος Φατούρος

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων – Διευθυντής: Πάρις Μαστοροκώστας

Τομέας Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων – Διευθυντής: Κωνσταντίνος Ευσταθίου

Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων – Διευθυντής: Αντώνιος Μπόγρης

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ιωάννα Ζάρρα