Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Κλειώ Σγουροπούλου

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ιωάννης Έλληνας

 

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων – Διευθύντρια: Αικατερίνη Γεωργούλη

Τομέας Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων – Διευθυντής: Ιωάννης Βογιατζής

Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων – Διευθυντής: Αντώνιος Μπόγρης

 

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ιωάννα Ζάρρα