Προγραμματισμός ακαδημαϊκού έτους

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (13 εβδομάδες)
Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 έως Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 έως Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου:
– 28 Οκτωβρίου 2019 (Εθνική Εορτή)
– 17 Νοεμβρίου 2019 (Εορτασμός Πολυτεχνείου)
– 23 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020 (Διακοπές Χριστουγέννων)
– 30 Ιανουαρίου 2020 (Τριών Ιεραρχών).

Εαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 έως Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (13 εβδομάδες)
Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έως Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :
– 2 Μαρτίου 2020 (Καθαρά Δευτέρα)
– 25 Μαρτίου 2020 (Εθνική Εορτή)
– 13 – 24 Απριλίου 2020 (Διακοπές Πάσχα)
– 1 Μαΐου 2020 (Πρωτομαγιά)
– 8 Ιουνίου 2020 (Αγίου Πνεύματος)

 

Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 27/02/2020)

Πρόγραμμα Εργαστηρίων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 27/02/2020)

 

Προγράμματα Αιθουσών

 

Προγράμματα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020