Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Μαθηματική Ανάλυση Υ 4 2 2 5
Γραμμική Άλγεβρα Υ 4 2 2 4
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Υ 5 3 2 5
Προγραμματισμός Υπολογιστών Υ 6 3 2 1 6
Διακριτά Μαθηματικά Υ 4 2 2 5
Φυσική Υ 4 2 2 5
Σύνολο 27

2ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Υ 4 2 2 5
Πιθανότητες και Στατιστική Υ 4 2 2 4
Δομές Δεδομένων Υ 5 3 1 1 5
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υ 6 3 2 1 6
Ψηφιακή Σχεδίαση Υ 4 2 1 1 5
Θεωρία Κυκλωμάτων Υ 5 3 1 1 5
Σύνολο 28

3ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Υ 4 2 2 5
Ηλεκτρονική Υ 5 3 1 1 5
Βάσεις Δεδομένων Ι Υ 4 3 1 5
Δίκτυα Υπολογιστών Ι Υ 4 2 1 1 5
Λειτουργικά Συστήματα Ι Υ 4 2 1 1 5
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υ 5 2 2 1 5
Σύνολο 26

4ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Υ 4 3 1 5
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Υ 4 2 1 1 5
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Υ 4 2 1 1 5
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Υ 5 3 2 5
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Υ 4 3 1 5
Σήματα και Συστήματα Υ 4 2 1 1 5
Σύνολο 25

5ο Εξάμηνο

Τα ΒΚ της κατεύθυνσης επιλογής

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Δικτυακός Προγραμματισμός ΒΚ 4 3 1 5
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΒΚ 4 2 1 1 5

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων ΒΚ 4 2 2 5
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΒΚ 4 2 1 1 5

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Δικτυακός Προγραμματισμός ΒΚ 4 3 1 5
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΒΚ 4 2 1 1 5
Σύνολο 25

6ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας Υ 4 3 1 5
Μεταγλωττιστές Υ 4 2 1 1 5

Τα 2 ΒΚ της κατεύθυνσης επιλογής, τουλάχιστον 1 ΕΥ της κατεύθυνσης επιλογής και το πολύ 1 άλλης κατεύθυνσης ή μάθημα ΓΠ

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ΒΚ 5 2 2 1 5
Ανάκτηση Πληροφορίας ΒΚ 4 3 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΒΚ 4 2 1 1 5
Μικροελεγκτές ΒΚ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων ΒΚ 4 2 1 1 5
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες ΒΚ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
Σύνολο 24

7ο Εξάμηνο

Τουλάχιστον 2 ΕΥ της κατεύθυνσης επιλογής και το πολύ 4 μαθήματα άλλης κατεύθυνσης ή μαθήματα ΓΠ

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4
Σύνολο 24

8ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτική) Υ 20
Πρακτική Άσκηση* (Προαιρετικό) Υ 10

2 μαθήματα ΕΥ οποιασδήποτε κατεύθυνσης ή μαθήματα ΓΠ

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

* Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνη, προαιρετική και δύναται να αντικαταστήσει δύο μαθήματα ΕΥ ή μαθήματα ΓΠ

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις/ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΒΚ: Βασικό ΚατεύθυνσηςΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υλικού ΕΥ 4 3 1 5
Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων ΕΥ 4 2 1 1 5
Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΥ 4 3 1 5
Μικροελεγκτές ΕΥ 4 2 1 1 5
Μικροηλεκτρονική ΕΥ 4 3 1 5
Ρομποτική ΕΥ 4 3 1 5
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΕΥ 4 2 1 1 5

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις/ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής ΕΥ 4 2 1 1 5
Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής ΕΥ 4 2 2 5
Ιστορία της Τεχνολογίας ΕΥ 4 2 1 1 5
Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Δίκαιο και Κυβερνοηθική ΕΥ 4 3 1 5
Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης ΕΥ 4 2 1 1 5

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις / ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό