Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Μαθηματική Ανάλυση Υ 4 2 2
Γραμμική Άλγεβρα Υ 4 2 2
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Υ 5 3 2
Προγραμματισμός Υπολογιστών Υ 6 3 2 1
Διακριτά Μαθηματικά Υ 4 2 2
Φυσική Υ 4 2 2
Σύνολο 27

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Υ 4 2 2
Ηλεκτρονική Υ 5 3 1 1
Βάσεις Δεδομένων Ι Υ 4 3 1
Δίκτυα Υπολογιστών Ι Υ 4 2 1 1
Λειτουργικά Συστήματα Ι Υ 4 2 1 1
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υ 5 2 2 1
Σύνολο 26

4ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο

Τα ΒΚ της κατεύθυνσης επιλογής

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Δικτυακός Προγραμματισμός ΒΚ 4 3 1
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΒΚ 4 2 1 1

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων ΒΚ 4 2 2
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΒΚ 4 2 1 1

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Δικτυακός Προγραμματισμός ΒΚ 4 3 1
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΒΚ 4 2 1 1
Σύνολο 25

6ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας Υ 4 3 1
Μεταγλωττιστές Υ 4 2 1 1

Τα 2 ΒΚ της κατεύθυνσης επιλογής, τουλάχιστον 1 ΕΥ της κατεύθυνσης επιλογής και το πολύ 1 άλλης κατεύθυνσης ή μάθημα ΓΠ

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ΒΚ 5 2 2 1
Ανάκτηση Πληροφορίας ΒΚ 4 3 1
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΒΚ 4 2 1 1
Μικροελεγκτές ΒΚ 4 2 1 1
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων ΒΚ 4 2 1 1
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες ΒΚ 4 2 1 1
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
Σύνολο 24

7ο Εξάμηνο

Τουλάχιστον 2 ΕΥ της κατεύθυνσης επιλογής και το πολύ 4 μαθήματα άλλης κατεύθυνσης ή μαθήματα ΓΠ

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4
Σύνολο 24

8ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτική) Υ
Πρακτική Άσκηση* (Προαιρετικό) Υ

2 μαθήματα ΕΥ οποιασδήποτε κατεύθυνσης ή μαθήματα ΓΠ

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
Α/Φ
Ώρες
Ε
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4

* Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνη, προαιρετική και δύναται να αντικαταστήσει δύο μαθήματα ΕΥ ή μαθήματα ΓΠ

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις/ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΒΚ: Βασικό ΚατεύθυνσηςΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις/ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις / ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό