Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8202
8ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Δημήτριος Κεχαγιάς (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών επεξεργαστών RISC. Υλοποίηση διοχέτευσης (pipelining) στον επεξεργαστή MIPS – κίνδυνοι δεδομένων, κίνδυνοι ελέγχου/διακλάδωσης, εξαρτήσεις, προώθηση αποτελεσμάτων (forwarding), αναμονή (stall), καθυστερημένη διακλάδωση. Οργάνωση ιεραρχίας μνημών – κρυφές μνήμες (cache memories). Παραλληλία επιπέδου εντολών (instruction-level parallelism) – υπερβαθμωτοί επεξεργαστές (superscalar), VLIW, εκτέλεση εκτός σειράς, μετονομασία καταχωρητών, πρόβλεψη διακλαδώσεων (branch prediction). Οργάνωση εισόδου – εξόδου. Διακοπές υλικού – εξαιρέσεις. Παραδείγματα σύγχρονων επεξεργαστών. Αρχιτεκτονική συστοιχιών υπολογιστών (clusters)-δίκτυα διασύνδεσης.

Το εργαστήριο του μαθήματος περιλαμβάνει χρήση προσομοιωτών για την κατανόηση των βασικών τεχνικών αύξησης της απόδοσης των επεξεργαστών που διδάσκονται στο μάθημα: της διοχέτευσης (pipelining) και της κρυφής μνήμης (cache memory).