Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες

Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7301
7ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Αντώνιος Μπόγρης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Σύγχρονοι και Ασύγχρονοι Αλγόριθμοι Δρομολόγησης, Βέλτιστη Δρομολόγηση, Έλεγχος Ροής και Συμφόρησης, Πρωτόκολλα Ελέγχου Ροής Πίστωσης και Ρυθμού, Σχήματα Διαρρέοντος Κάδου. Πρωτόκολλα δρομολόγησης IGP και EGP, πρωτόκολλα δρομολόγησης OSPF και BGP. Πολυδιανομή στο Internet: διευθύνσεις πολυδιανομής, Πρωτόκολλο Internet Group Management Protocol (IGMP), Πρωτόκολλο Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), Πρωτόκολλο Protocol Independent Multicast (PIM). Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας, το μοντέλο Intserv, το πρωτόκολλο RSVP, τo μοντέλο DiffServ, εφαρμογή της ποιότητας υπηρεσίας στις τεχνολογίες Διαδικτύου. Τεχνολογία Μεταγωγής Ετικετών Πολλαπλών Πρωτοκόλλων (MPLS): Πλεονεκτήματα τεχνολογίας MPLS,  αρχές λειτουργίας τεχνολογίας MPLS, traffic engineering, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τεχνολογία GMPLS. Τεχνολογία Carrier Ethernet: Εισαγωγή στην τεχνολογία Carrier Ethernet, υπηρεσίες E-Line, E-LAN και E-Tree, υπηρεσία VPLS και Metro Ethernet, σύγκριση τεχνολογιών MPLS και Carrier Erthernet.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Για την διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος γίνεται χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εξομοίωσης (π.χ. GNS3 (https://www.gns3.com/), καθώς και χρήση δικτυακού εξοπλισμού, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή όπου ο δικτυακός εξοπλισμός υποστηρίζει συγκεκριμένα πρωτόκολλα και λειτουργίες.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος προτείνεται να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις (εφόσον μπορούν να υποστηριχθούν από τον διαθέσιμο δικτυακό εξοπλισμό του εργαστηρίου ή από το λογισμικό εξομοίωσης):

  • Άσκηση 1: Ανασκόπηση βασικών εντολών παραμετροποίησης δρομολογητών μέσω γραμμής εντολών σε λειτουργικό σύστημα IOS.
  • Άσκηση 2: Παραμετροποίηση δικτύου κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου BGP.
  • Άσκηση 3: Παραμετροποίηση δικτύου κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου OSPF.
  • Άσκηση 4: Παραμετροποίηση δικτύου κάνοντας χρήση της τεχνολογίας MPLS.
  • Άσκηση 5: Παραμετροποίηση σεναρίου IPv4 multicast πολυδιανομής.
  • Άσκηση 6: Παραμετροποίηση δικτύου κάνοντας χρήση της τεχνολογίας QoS .
  • Άσκηση 7: Παραμετροποίηση PPP over Ethernet (PPPοE) πρωτοκόλλου.