Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-5003
5ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Γεώργιος Μιαούλης (ΔΕΠ), Νικήτας Καρανικόλας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Βασικές έννοιες της γενικευμένης θεωρίας συστημάτων, τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών συστημάτων (Business Systems) και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (Information & Communication Systems). Οι διαδικασίες οι τεχνικές, τα μοντέλα και οι μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφορικών συστημάτων. Μοντέλα εννοιολογικά, οργανωτικά (λογικά), φυσικά. Τεχνικές συλλογής δεδομένων για την αποτύπωση και ανάλυση ενός συστήματος. Βασικές τεχνικές αναπαράστασης και βελτιστοποίησης δεδομένων, πληροφοριακών ροών, συστημάτων αρχειοθέτησης, λειτουργιών, διαδικασιών, οργανωτικής δομής συστημάτων και συνθέσεων εξοπλισμού και δικτύων. Βασικά μοντέλα και τεχνικές σχεδιασμού επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, λειτουργικής αρχιτεκτονικής εφαρμογών, σχεδιασμού επικοινωνιακών συστημάτων, σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων εξειδικευμένων τεχνολογιών (κατανεμημένων, συστημάτων πολυμέσων , διαδικτυακών κλπ). Βασικές λειτουργίες ενός τυπικού επιχειρησιακού συστήματος. Αρχές Σχεδιασμού συστημάτων εξειδικευμένων λειτουργιών. Φάσεις ανάπτυξης, τρόποι αξιοποίησης των τεχνικών, διεξαγωγή μελετών, παρεμβάσεων και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.

Τεχνική αποτύπωση και ανάλυση υποδειγματικών Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Γενικής Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Παγίων κλπ).