Θεωρία Κυκλωμάτων

Θεωρία Κυκλωμάτων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-2006
2ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

.
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Εισαγωγή: Ορισμοί & Βασικές Έννοιες– Ιδιότητες & Ταξινόμηση Κυκλωμάτων – Σήματα. Στοιχεία Κυκλωμάτων – Νόμοι – Ισχύς & Ενέργεια. Νόμοι Kirchhoff – Μέθοδοι Ανάλυσης: Βρόχων – Κόμβων, Χρήση Πινάκων. Χρονική Απόκριση: Φυσική – Εξαναγκασμένη – Πλήρης. Μετασχηματισμός Laplace: Ιδιότητες – Αντίστροφος μετασχηματισμός – Πίνακες – Μέθοδοι Υπολογισμού. Ανάλυση κυκλωμάτων: Συναρτήσεις Μεταφοράς & Οδηγούσες – Πόλοι & Μηδενικά –   – Βηματική Απόκριση – Κρουστική Απόκριση. Μετασχηματισμός Fourier: Ανάλυση στην συχνότητα – Απόκριση Πλάτους & Φάσης. Αναλογικά Φίλτρα- Τάξεις Φίλτρων – Παθητικά και Ενεργά – Τελεστικoί Ενισχυτές.