Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφάλειας Επικοινωνιών και Πληροφοριών

Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφάλειας Επικοινωνιών και Πληροφοριών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7306
9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Κοινωνικές – Κανονιστικές διαστάσεις της Πληροφορίας. Βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες Κανονιστικών Πλαισίων. Κανονιστικό Πλαίσιο και Εφαρμογή στην ΕΕ για την Ασφάλεια, το Απόρρητο και την Ιδιωτικότητα (Όργανα, Πράξεις, Κοινοτικές Ελευθερίες). Ανεξάρτητες Αρχές για την Ασφάλεια, το Απόρρητο και την Ιδιωτικότητα, Ρυθμιστικοί/Κανονιστικοί Φορείς για την Ασφάλεια, το Απόρρητο και την Ιδιωτικότητα. Επισκόπηση διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με Ιδιωτικότητα-Απόρρητο-Εμπιστευτικότητα-Εμπιστοσύνη-Προστασία Δεδομένων. Η έννοια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων διά/από σχεδιασμού (by design/by default). Κυβερνοασφάλεια και Οδηγίες GDPR (ΕΕ), HIPAA (ΗΠΑ), APAC, CSL (Κίνα).

Ασφάλεια του Ανθρώπου (Κοινωνική Μηχανική, Κοινωνικά Δίκτυα, Κοινωνικές Νόρμες, Ψηφιακό Αποτύπωμα, Οδηγίες FERPA, CAC κ.ά.). Ιδιωτικότητα και Απόρρητο στο Διαδίκτυο. Επιχειρησιακή Ασφάλεια (Sarbanes-Oxley, GLBA, NIST SP 800-37 Rev. 2, National Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Act of 2014 κ.ά). Μεθοδολογίες Ανάλυσης Πληροφοριακού Κινδύνου.

Διεθνή Πρότυπα Αποτίμησης Επικινδυνότητας, Πολιτικές Ασφάλειας, Σχέδια Συνέχειας Λειτουργίας και Επαναφοράς Συστημάτων (Πρότυπα ISO/SEC 27001-27005, 14971 κ.ά.). Εθνικές και διεθνείς στρατηγικές για την Κυβερνοασφάλεια. Η ηθική και νομική διάσταση των επιθέσεων σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. Κυβερνοέγκλημα και Παραβατικότητα στον Κυβερνοχώρο. Κυβερνοκατασκοπεία και Ασφάλεια Πληροφοριών. Διμερείς, διακρατικές και διεθνείς συμφωνίες για τις Πολιτικές Κυβερνοσφάλειας. Οδικοί χάρτες Κυβερνοασφάλειας στη βιομηχανία.