Γραφικά Υπολογιστών

Γραφικά Υπολογιστών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Είδος:
Ροή:

ICE-8102
8ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Γεώργιος Μπαρδής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Ιστορία και διασωλήνωση υπολογιστικών γραφικών και σύνθεσης εικόνας. Φως, χρωματικοί χώροι και μοντέλα. Σχετικά θέματα γραμμικής άλγεβρας. Μετασχηματισμοί. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Προβολές και χώροι αντικειμένου, κόσμου, παρατηρητή, οθόνης. Αλγόριθμοι σχεδίασης και αντιταύτισης. Αλγόριθμοι αποκοπής και απομάκρυνσης κρυμμένων επιφανειών. Αλγόριθμοι τριγωνοποίησης. Παραμετρικές καμπύλες γραμμές και επιφάνειες. Διαχείριση ρεαλιστικής υφής και φωτισμού. Γράφοι σκηνής και δηλωτική μοντελοποίηση. Τεχνολογίες γραφικών: γλώσσες προγραμματισμού. Τεχνολογίες γραφικών: εφαρμογές λογισμικού. Τεχνολογίες γραφικών: αρχιτεκτονική υλικού.