Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-3004
3ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

.
.
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

1) Εισαγωγή

– Τι είναι το Διαδίκτυο

– Τα άκρα των δικτύων (τερματικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, φυσικές ζεύξεις)

– Δίκτυο κορμού (μεταγωγή πακέτου, μεταγωγή κυκλώματος, δομή Διαδικτύου)

– Καθυστερήσεις, Απώλειες, Ρυθμαπόδοση στα δίκτυα

– Πρωτόκολλα, Μοντέλα Υπηρεσιών

– Δίκτυα σε απειλή: ασφάλεια

– Ιστορική αναδρομή δικτύων υπολογιστών και το Διαδίκτυο

 

2) Επίπεδο εφαρμογής

– Βασικές αρχές υλοποίησης δικτυακών εφαρμογών:

 • Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη (client-server)
 • Αρχιτεκτονική ομότιμων άκρων (peer-to-peer)

– Επικοινωνία δικτυακών διεργασιών (socket programming)

– Υπηρεσίες πρωτοκόλλων μεταφοράς (UDP/TCP) και απαιτήσεις δικτυακών

εφαρμογών

– Επισκόπηση βασικών πρωτοκόλλων εφαρμογής

 • HTTP
 • FTP
 • SMTP / POP3 / IMAP
 • DNS

 

3) Επίπεδο δικτύου

– Προώθηση και Δρομολόγηση πακέτων

– Μοντέλα Υπηρεσιών Δικτύου

– Δίκτυα Εικονικού κυκλώματος (virtual circuit) και δίκτυα Δεδομενογράμματος

(datagram)

– Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP):  Προώθηση και Διευθυνσιοδότηση στο Διαδίκτυο

 • Μορφή του IP Δεδομενογράμματος
 • Κατακερματισμός και επανασύνδεση στο IP
 • Διευθυνσιοδότηση IPv4
 • Υποδικτύωση, Υπερδικτύωση, Μάσκες υποδικτύων μεταβλητού μήκους (VLSM), Αταξική Διατομεακή Δρομολόγηση (CIDR)
 • Στοιχεία νέας διευθυνσιοδότησης IPv6
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Μηνυμάτων Διαδικτύου (ICMP)
 • Πρωτόκολλα DHCP και NAT

 

4) Επίπεδο ζεύξης

– Εισαγωγή, υπηρεσίες

– Τεχνικές Ανίχνευσης και Διόρθωση Σφαλμάτων

– Πρωτόκολλα και ζεύξεις πολλαπλής πρόσβασης

– Δίκτυα Τοπικής Περιοχής (LANs)

 • Διευθυνσιοδότηση επιπέδου ζεύξης, πρωτόκολλο ARP
 • Ethernet
 • Μεταγωγείς επιπέδου ζεύξης
 • Εικονικά Τοπικά Δίκτυα (VLANs)
 • Συσκευές: Hub/Bridge, Switch, Router

Παράδειγμα λειτουργίας των πρωτοκόλλων: DHCP-UDP-IP-Ethernet, DNS-ARP, TCP-HTTP (αίτηση ιστοσελίδας).