Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφία

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7307
7ο/9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ 
Ιωάννα Καντζάβελου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Στοιχεία από τη θεωρία των αριθμών. Σχήματα Κρυπτογράφησης. Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα (permutations, block ciphers, stream ciphers, Affine, Vigenere, Hill, AES). Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα (public key encryption, RSA, Diffie-Helman, ElGamal). Το Παράδοξο των Γενεθλίων. Τέλεια Μυστικότητα.  Advanced Encryption System (AES). RSA. Diffie-Helman. ElGamal. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις Κατακερματισμού (SHA1, MAC,). Ψηφιακές Υπογραφές (RSA signatures, ElGamal signatures, DSA, Blind Signatures). Elliptic Curves. Passwords, One-Time passwords. PKI.