Εξόρυξη Δεδομένων

Εξόρυξη Δεδομένων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7106
7ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 ΑΠ/Φ
Πάρις Μαστοροκώστας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες της Εξόρυξης Δεδομένων/Γνώσης. Τύποι και ποιότητα δεδομένων. Προεξεργασία δεδομένων. Κατηγοριοποίηση(Βασικές έννοιες και αλγόριθμοι, Δένδρα απόφασης, Εκτίμηση μοντέλων, Εναλλακτικές τεχνικές με κατηγοριοποιητές κανόνων, Bayes και νευρωνικά δίκτυα). Συσταδοποίηση(Ιεραρχικοί αλγόριθμοι, Διαμεριστικοί αλγόριθμοι, Συσταδοποίηση με μη-αριθμητικά δεδομένα). Κανόνες συσχετίσεων – Βασικοί έννοιες και αλγόριθμοι. Τεχνικές οπτικοποίησης. Πρακτικές εφαρμογές.