Δομές Δεδομένων

Δομές Δεδομένων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-3003
3ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1Ε
Ελένη Γαλιώτου (ΔΕΠ), Γεώργιος Μπαρδής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή: Πληροφορίες και Δεδομένα. Αλγόριθμοι. Πίνακες. Συμβολοσειρές. Στοίβες. Ουρές. Συνδεδεμένες λίστες. Δένδρα. Γράφοι. Β-Δένδρα και Οργάνωση Αρχείων.