Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστή

Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστή

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7202
7ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Ιωάννης Βογιατζής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Α’ Μέρος : Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD computer aided design)

Μηχανολογικό σχέδιο, κανόνες σχεδίασης. Πρότυπα σχεδίασης, Ευρωπαϊκό & Αμερικανικό. Σχεδιασμός όψεων αντικειμένου, προβολές, αναπτύγματα 6 εδρών. Συμμετρία, άξονες συμμετρίας, κανόνες. Διαστασιολόγηση, κανόνες και εργαλεία σχεδιασμού. Θεωρία και κανόνες σχεδιασμού Τομών, αξόνων, βελών παρατήρησης, διαγραμμίσεων, εμφάνισης υλικού. Εκτύπωση δισδιάστατης απεικόνισης, μεθοδολογία, έλεγχος παραμέτρων εκτύπωσης.

 

Β’ Μέρος : Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση (CAD-CAID computer aided industrial design)

Τρισδιάστατο σχέδιο υπαρκτού αντικειμένου. Δημιουργία απλών τρισδιάστατων δομών. Μεθοδολογία σύνθεσης με πράξεις boolean επί στερεών σωμάτων. Μεθοδολογία σύνθεσης με μίμηση εργαλειομηχανών τύπου τόρνου (περιστροφικά μοντέλα). Μεθοδολογία σύνθεσης με μίμηση εργαλειομηχανών τύπου φρέζας (επίπεδα μοντέλα). Μεθοδολογία επεξεργασίας επιφανειών. Συναρμολογήματα πολλαπλών αντικειμένων. Σχέσεις συνδεσμολογίας συναρμογών. Σχεδιασμός μηχανισμών και διαχείριση κινήσεων. Γεωμετρικά μοντέλα τρισδιάστατης απεικόνισης(Ακμών, Συμβολικό, Επιφανειακό, Φωτορεαλιστικό).

 

Γ’ Μέρος : Ηλεκτρονικό Σχέδιο (CAE computer aided engineering)

Ηλεκτρονικό σχηματικό σχέδιο. Ηλεκτρονικό σχέδιο τυπωμένου κυκλώματος. Πολλαπλά επίπεδα και όψεις τοποθέτησης εξαρτημάτων. Τεχνολογία εξαρτημάτων οπής (through hole) και τεχνολογία επιφανειακής στήριξης (smt). Στοιχεία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Αναγνώριση εξαρτημάτων. Επιλογή χαρακτηριστικών και συσκευασιών, σύμφωνα με την ισχύ. Επιλογή συσκευασιών και τοποθέτησης στο τυπωμένο οριζόντια ή κατακόρυφα (lay vertically /horizontally). Επιλογή αποστάσεων οπών ακροδεκτών αντιστάσεων και λοιπών εξαρτημάτων, (enhanced spacing).  Ιδιότητες εξαρτημάτων, περιστροφές, μετακινήσεις ανάθεση αξιών, πάχη αγωγών, χαρακτηρισμός επιπέδων. Χειροκίνητη τοποθέτηση αγωγών. autorouting, δομή και χρήση κανόνων αυτόματης σχεδίασης. Λογικές και φυσικές συνδέσεις, βραχυκυκλώματα, οπές διέλευσης επιπέδων, τεχνικές rip-up. Ηλεκτρονικά και σχεδιαστικά εργαλεία ελέγχου του σχεδίου (ERC / DRC). Δημιουργία πολλαπλών επιπέδων φιλμοποίησης και μασκών. Εξαγωγή αρχείων gerber και drill files. Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου πλακέτας και εξαρτημάτων για μελέτη διαστάσεων και συναρμογών στο χώρο.

 

Δ’ Μέρος : Τρισδιάστατη Εκτύπωση (CAM computer aided manufacturing)

Τεχνικές γνώσεις εκτύπωσης τρισδιάστατων αντικειμένων. Παρουσίαση τρόπων χειρισμού τρισδιάστατου μοντέλου ώστε να οδηγηθεί σε rapid prototyping με την τεχνολογία της τρισδιάσταστης εκτύπωσης. Παρουσίαση βασικών ιδιοτήτων υλικών εκτύπωσης, χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων τους. Χημικές/φυσικές ιδιότητες. Επιλογές ταχύτητας, θερμοκρασίας, επιπέδου τομής. Επιλογές τοποθέτησης στο χώρο εκτύπωσης. Διαχείριση πλήθους και πάχους τομών, στρώσεων. Διαχείριση πάχους τοιχωμάτων, ενίσχυση λεπτομερειών. Εξοικονόμηση υλικού, δημιουργία διακένων, δημιουργία αντηρίδων στήριξης. Το μέλλον της κατασκευής.