Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4005
4ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Ανάλυση και Σχεδίαση σύγχρονων συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων. Τύποι μνημών (μνήμη τυχαίας προσπέλασης, διπλοχρονιζόμενη μνήμη, μνήμη FIFO. Αποκωδικοποιητές μνήμης, κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων. Σχεδίαση αριθμητικών μονάδων. Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού VHDL, Verilog. Εισαγωγή στον έλεγχο ορθής λειτουργίας συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων.