Διακριτά Μαθηματικά

Διακριτά Μαθηματικά

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-1005
1ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ
Κωνσταντίνος Μπάρλας (ΕΔΙΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στη  Λογική.  Μέθοδοι Απόδειξης. Σύνολα, Συναρτήσεις. Σχέσεις και οι ιδιότητές τους, Σχέσεις Ισοδυναμίας και Διαμελισμοί. Αρχή Διαγωνοποίησης. Αριθμήσιμα και Μη Αριθμήσιμα Σύνολα. Μαθηματική Επαγωγή. Απαρίθμηση. Αρχή του Περιστερεώνα. Αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού. Μεταθέσεις και Συνδυασμοί. Αναδρομικές Σχέσεις. Επίλυση Γραμμικών Αναδρομικών Σχέσεων. Εισαγωγικές έννοιες στα Γραφήματα, Τρόποι Αναπαράστασης Γραφημάτων.  Επίπεδα Γραφήματα  και Δένδρα. Διαδρομές/Κυκλώματα Euler σε Γραφήματα.  Μονοπάτια Hamilton σε Γραφήματα. Χρωματισμός Γραφημάτων.