Ηλεκτρονική Μάθηση

Ηλεκτρονική Μάθηση

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Είδος:
Ροή:

ICE-8106
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε 
Κλειώ Σγουροπούλου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Ψηφιακές Τεχνολογίες στην διδασκαλία, την μάθηση και την αξιολόγηση της μάθησης. Βασικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές καινοτομίες στην διδασκαλία, την μάθηση και την αξιολόγηση της μάθησης σε ανταπόκριση των σύγχρονων προκλήσεων για αναβαθμισμένες μαθησιακές εμπειρίες και αποτελεσματικότερα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα επίπεδα (Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση). Βασικές τάσεις για την επιτάχυνση της υιοθέτησης ψηφιακά υποστηριζόμενων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Προκλήσεις που επιβραδύνουν την υιοθέτηση ψηφιακά υποστηριζόμενων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Κυρίαρχες εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες που υποστηρίξουν την διδασκαλία και την μάθηση όπως συνεργατικές τεχνικές. Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Συστήματα διαχείρισης μαθησιακού υλικού. Τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται, όπως Open Educational Resources, Course Management Systems, Virtual and Remote Labs, Social Media, Makerspaces, 3D Printing, Robotics, Mobile Apps, Digital Games. Τεχνολογίες που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον: Augmented and Virtual Reality, Educational Data Analytics, Wearable Technologies & Internet of Things, Blockchain. Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση. Τεχνικές ευφυΐας, προσαρμοστικότητας και εξατομίκευσης στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.