Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής

Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-7402
7ο/9ο
Γενικής Παιδείας(ΓΠ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ 
Κλειώ Σγουροπούλου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

  • Εκπαίδευση & Τεχνολογία: τι είναι η Εκπαιδευτική τεχνολογία και πως μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση (Θεωρίες μάθησης, Οργάνωση μαθημάτων, Εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές προσεγγίσεις)
  • Μέσα διδασκαλίας & νέες τεχνολογίες. Η επικοινωνία στη δικτυακή μάθηση
  • Η Πληροφορική ως αντικείμενο μάθησης. Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική
  • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
  • Διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα. Ηλεκτρονική Μάθηση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων.
  • Συστήματα και πρότυπα Μαθησιακής Τεχνολογίας
  • Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
  • Αναλυτική Μάθησης (Learning Analytics)
  • Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία