Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8107
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 Ε
Νικήτας Καρανικόλας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Επιχείρηση και σχετικές έννοιες. Συνθετικά ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Ηλεκτρονικό κατάστημα. Ηλεκτρονικό πολυκατάστημα. Ηλεκτρονική πύλη. Ηλεκτρονικές προμήθειες και διαγωνισμοί. Ηλεκτρονική δημοπρασία. Δυναμική διαμόρφωση τιμών (Name your price και Bartering models). Παραδοσιακά συστήματα πληρωμών. Ασφαλείς επικοινωνίες και ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές. Βασικές τεχνολογίες (HTTP, HTML, HTML5, HTML Forms, cookies, sessions). Client side scripting (javascript). Server side scripting (ASP και PHP). Βελτίωση της διεπαφής και της απόκρισης διαδικτυακών συστημάτων (css, sass, jquery, ajax). Responsive Web Design. Single Page Applications. Εργαλεία και περιβάλλοντα (BootStrap, Node.JS, Ember.JS, BackBone.JS, AngularJS). Casestudy σχεδίασης και υλοποίησης e-shop. Casestudy σχεδίασης και υλοποίησης e-procurement. Casestudy σχεδίασης και υλοποίησης e-auction.