Συστήματα Ασαφούς Λογικής και Αβεβαιότητας

Συστήματα Ασαφούς Λογικής και Αβεβαιότητας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7114
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

 

Από την κλασική θεωρία συνόλων στα ασαφή σύνολα. Εισαγωγή βασικών εννοιών και πράξεις ασαφών συνόλων.  Ιδιότητες ασαφών συνόλων. Συναρτήσεις συμμετοχής.  Το θεώρημα της επέκτασης (extension principle). Εισαγωγή των συνόλων α-cuts και το θεώρημα της ανάλυσης (resolution principle).  Ασαφείς σχέσεις, ιδιότητες ασαφών σχέσεων. Βασικές πράξεις ασαφών σχέσεων.  Εισαγωγή στους τελεστές σύνθεσης και σύνθεση ασαφών σχέσεων. Πράξεις με ασαφείς αριθμούς. Ασαφείς λεκτικές μεταβλητές. Ασαφείς κανόνες και ερμηνεία τους. Σχέσεις συμπεράσματος (implication relations). Συνθετικός κανόνας συμπερασμού (compositional rule of inference). Ασαφοποιητής, ασαφής βάση κανόνων, μηχανισμός εξαγωγής συμπεράσματος. Βασικές μέθοδοι αποασαφοποίησης.  Βασική δομή και λειτουργία των ασαφών μοντέλων. Μοντέλα Takagi-Sugeno και εφαρμογές. Εισαγωγή στις έννοιες της αβεβαιότητας. Ανάλυση θεωριών αντιμετώπισης αβεβαιότητας(Πιθανότητα συμπερασμάτων χρησιμοποιώντας την κοινή κατανομή πιθανότητας, Bayesian δίκτυα, Dempster-Shafer, Τεχνικές βασισμένες σε κανόνες (certainty-factors) ).  Σύγχρονοι τρόποι αναπαράστασης αβέβαιας γνώσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για λήψη αποφάσεων και εφαρμογές(Influence Diagrams and Belief Networks). Τεχνικές θεωρητικής-απόφασης (decision-theoretic techniques) στην Τεχνητή Νοημούνη. Τρέχουσα έρευνα και αντίστοιχα θεωρητικά πλαίσια απόφασης.