Σχεδιασμός Παιχνιδιών και Εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

Σχεδιασμός Παιχνιδιών και Εφαρμογών
Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8112
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ
Νικόλαος Ζάχαρης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στην ιστορία και την κατασκευή των παιχνιδιών, Σχεδίαση και μοντελοποίηση παιχνιδιών, Κατασκευή πολυμεσικού υλικού για παιχνίδια, Μηχανές και γλώσσες προγραμματισμού, Ανάπτυξη παιχνιδιών σε 2D, Ανάπτυξη παιχνιδιών σε 3D, Σχεδίαση και κατασκευή διεπαφής, Φυσική για παιχνίδια, Τεχνητή Νοημοσύνη για παιχνίδια, Παιχνίδια για φορητές συσκευές, Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, Εφαρμογές επαυξημένης, πραγματικότητας, Διαδικτυακά παιχνίδια πολλών παικτών