Θεωρία Παιγνίων

Θεωρία Παίγνιων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8109
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ 
Ιωάννα Καντζάβελου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που περιγράφονται στην παρακάτω λίστα:

  • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, παίγνια και λύσεις, Θεωρία Παιγνίων και Σχεδιασμός Μηχανισμών (Mechanism Design). Εφαρμογές με δίκτυα.
  • Θεωρία παιγνίων και Επιστήμη Υπολογιστών, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Εφαρμογές.
  • Παίγνια στρατηγικής, εφαρμογή κριτηρίου κυριαρχίας, ύπαρξη και εύρεση Ισοροπίας Nash (Nash Equilibrium), μοναδικότητα NE, ΝΕ σε μικτές στρατηγικές και σε στρατηγικές συμπεριφοράς.
  • Παίγνια τύπου Bayesian, υπολογισμός ΝΕ σε παίγνια πινάκων.
  • Επαναλαμβανόμενα παίγνια, στρατηγικές grim, Folk Theorem, παίγνια με ατελή πληροφόρηση για τη διεξαγωγή και εξέλιξη (imperfect information games).
  • Incomplete information games, μελέτη μικτών στρατηγικών και στρατηγικών συμπεριφοράς. Bayesian Nash equilibrium.
  • Mechanism Design, εφαρμογή σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος για την υλοποίηση πολιτικής ασφάλειας.
  • Εφαρμογές: Παίγνια στα Δίκτυα Υπολογιστών, Παίγνια στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,  Παίγνια στο Cloud Computing.