Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υλικού

Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υλικού

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8203
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε
Ιωάννης Βογιατζής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στην ανοχή στα σφάλματα και στην αξιοπιστία. Βασικές έννοιες αξιοπιστίας. Τεχνικές αξιολόγησης της αξιοπιστίας. Απαιτήσεις αξιοπιστίας. Ανάλυση αξιοπιστίας. Πλεονασμός υλικού. Πλεονασμός πληροφορίας. Πλεονασμός χρόνου. Αντιμετώπιση σφαλμάτων. Αξιολόγηση αξιοπιστίας

Εισαγωγή στη σχεδίαση χαμηλής ισχύος. Βασικές τεχνικές σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων χαμηλής ισχύος. Ενεργειακά αποδοτικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. Ενεργειακά αποδοτικές μνήμες και κρυφές μνήμες. Ενεργειακά αποδοτικά λειτουργικά συστήματα, μεταγλωττιστές και λογισμικό εφαρμογής. Επεξεργαστές γραφικών χαμηλής ισχύος. Τεχνικές βελτιστοποίησης σε επίπεδο συστήματος της ενέργειας για ενσωματωμένα συστήματα. Introduction to cryptography & data security. Data encryption standards (DES, AES) & block ciphers. Introduction to public-key cryptography & RSA cryptosystem. Hardware metering & digital watermarking. Security based on physically unclonable functions (PUFs). Physical attacks, side-channel attacks and countermeasures. Hardware Trojan. True random number generators & hardware security in contactless tokens. Hardware-based security architectures & trusted platform module.