Πληροφορική Υγείας

Πληροφορική Υγείας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-7111
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 Ε
Νικήτας Καρανικόλας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Το διαδίκτυο στην υγεία. Θέματα δημόσιας υγείας. Συστήματα ορισμού, ομαδοποίησης και προτύπων στην υγεία. Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου, ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, τηλεϊατρική, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, κάρτες δεδομένων ασθενή, κα. Θέματα διαλειτουργικότητας και κωδικοποιήσεων. Ηλεκτρονική υγείας (eHealth) και κινητή υγεία (mHealth). Ατομικός φάκελος υγείας. Εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα στην υγεία. Η νανοτεχνολογία στην υγεία. Ρομποτική τεχνολογία στην υγεία. Ιατρική πληροφορική. Διαχείριση γνώσης στην υγεία. Βιομετρικά δεδομένα και μετάδοση ιατρικών δεδομένων. Ιατρική απεικονιστική και βιοσήματα.