Ιστορία της Τεχνολογίας

Ιστορία της Τεχνολογίας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-7403
7ο/9ο
Γενικής Παιδείας(ΓΠ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε

Περιγραφή

  • Επισκόπηση της ιστορίας της τεχνολογίας. Εισαγωγή στις βασικές περιόδους, έννοιες και πρακτικές. Εισαγωγή σε κομβικά ζητήματα και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Εισαγωγή στην ιστορία καθολικών μηχανών (ατμομηχανή, ηλεκτρογεννήτρια, ηλεκτρονικός υπολογιστής).
  • Εισαγωγή στην ιστορία των τεχνολογιών υπολογισμού αλλά και συναφών τεχνολογιών (αυτοματισμού, επικοινωνίας). Συγκρίσεις τεχνολογιών της νεωτερικότητας με τεχνολογίες άλλων ιστορικών περιόδων. Ιστορία ταξινομήσεων και συγκρίσεων υπολογιστικών και άλλων τεχνολογιών. Η ιστορία της ηλεκτρονικής. Η ιστορία των στρατιωτικών υπολογιστών. Από τη διάκριση αναλογικού-ψηφιακού στη διάκριση λογισμικού-υλισμικού. Η ανάδυση του οικιακού και του προσωπικού υπολογιστή. Η ιστορία του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού. Η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Η ιστορία των social media. Η ιστορία των Big Data.
  • Εισαγωγή στην ιστορία των μηχανικών. Ιστορία της εκπαίδευσης μηχανικών. Ιστορία της συγκρότησης επιστημονικών και επαγγελματικών κοινοτήτων μηχανικών. Ιστορία της διαμόρφωσης των διαφόρων κλάδων μηχανικών. Ιστορία του διαχωρισμού των μηχανικών από άλλες τεχνικές κοινότητες.
  • Η ιστορία της σχέσης της τεχνολογίας με το κράτος και την αγορά, την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Ιστορία της τεχνολογικής πολιτικής.
  • Η ιστορία της σχέσης τεχνολογίας και περιβαλλοντικής κρίσης. Η ιστορία της διαμόρφωσης υπολογιστικών μοντέλων της περιβαλλοντικής κρίσης.
  • Ιστορία της σχέσης κοινωνικού φύλου (gender) και τεχνολογίας.
  • Ιστορία της σχέσης τεχνολογίας και λογοτεχνίας. Η ιστορία της χρήσης υπολογιστών στις τέχνες και τον πολιτισμό. Ο υπολογιστής στον κινηματογράφο.
  • Εισαγωγή στην ιστορία της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η ιστορία των τεχνολογιών υπολογισμού, αυτοματισμού και επικοινωνίας στην Ελλάδα.
  • ισαγωγή στην χρήση τεχνολογιών υπολογισμού και επικοινωνίας για την έρευνα και τη διδασκαλία ανθρωπιστικών επιστημών, η ανάδυση του διεπιστημονικού πεδίου Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές (Digital Humanities), αξιοποίηση των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών από την Ιστορία της Τεχνολογίας.
  • Η Ιστορία της Τεχνολογίας ως Δημόσια Ιστορία (Public History), μέσω της Ψηφιακής Ιστορίας (Digital History). Φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, μουσεία και άλλες πηγές ιστορίας της τεχνολογίας.