Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Είδος:
Ροή:

ICE-8101
8ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή: Αντικείμενο και επιστημονικές περιοχές, Ευχρηστία Διαδραστικών συστημάτων. Συσκευές Αλληλεπίδρασης, Τρόποι και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης, Αρχές Σχεδίασης Διεπαφών, Θεωρητικά Μοντέλα Σχεδίασης, Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός, Παραλλαγές Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού, Εργαλεία και Μέθοδοι Σχεδιασμού Διαδραστικών Συστημάτων, Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης Συστημάτων Διεπαφής, Διεπαφές σε Φυσική Γλώσσα – Φωνητικές Διεπαφές, Συνεργατικές Διαδικασίες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Χρηστοκεντρική Σχεδίαση Ιστοτόπων, Σχεδίαση Διεπαφών Φορητών Συσκευών.