Βιομηχανική Πληροφορική

Βιομηχανική Πληροφορική

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7203
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Σταύρος Φατούρος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στη βιομηχανική πληροφορική. Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής. κατανεμημένα συστήματα ελέγχου. Συστήματα πραγματικού χρόνου. συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές. Υπολογιστές στην παραγωγή & βιομηχανικά δίκτυα. Προσομοίωση στη βιομηχανική παραγωγή. Εφαρμογές της βιομηχανικής πληροφορικής. Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.