Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7102
7ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε
Ελένη Γαλιώτου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Επισκόπηση του πεδίου.  Συνιστώσες Συστημάτων Ανάκτησης Πληροφοριών. Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας. Αυτόματη ευρετηρίαση. Αντεστραμμένα ευρετήρια, συμπίεση ευρετηρίων. Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Ανάδραση συνάφειας και επέκταση ερωτημάτων. Γλωσσικά μοντέλα στην ανάκτηση πληροφορίας. Ταξινόμηση κειμένου. Συσταδοποίηση εγγράφων. Λανθάνουσα σημασιολογική ευρετηρίαση. Τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Διαγλωσσική ανάκτηση πληροφορίας. Διεπαφές χρήστη για αναζήτηση. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Ανάκτηση στον παγκόσμιο ιστό.