Μηχατρονική

Μηχατρονική

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8204
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Μηχατρονική. Τεχνολογικό υπόβαθρο Μηχατρονικής : Ψηφιακά και Αναλογικά σήματα & συστήματα. Επεξεργασία σήματος. Ηλεκτρονικά & ενισχυτές ισχύος. Οπτοηλεκτρονικά. DIAC, TRIAC. Μετατροπείς A/D & D/A. Αισθητήρες & Ενεργοποιητές. Κινητήρες DC, AC, βηματικοί. Ψηφιακή λογική. Τεχνολογίες μικροελεγκτών.  Συστήματα Ανάπτυξης συστημάτων με μικροελεγκτή Arduino. Σύστημα ανοικτού υλικού λογισμικού Raspberry. Θεωρία ελέγχου. Σχεδίαση ελεγκτών. PLC. Μεθοδολογία σχεδιασμού συστημάτων Μηχατρονικής.