Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Είδος:
Ροή:

ICE-8103
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Συστήματα αρχείων μεγάλης κλίμακας και η πλατφόρμα Map-Reduce.  Ανάλυση Συνδέσμων.  Εξόρυξη από Ροές Δεδομένων.  Διαφήμιση στον Παγκόσμιο Ιστό.  Εξόρυξη Δεδομένων από Γράφους Κοινωνικών Δικτύων. Συστήματα Συστάσεων. Διασυνδεδεμένα και ανοικτά δεδομένα. Σημασιολογικός Ιστός και Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη.