Μικροηλεκτρονική

Μικροηλεκτρονική

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-6004
6ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε

Περιγραφή

Ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης. Aνατροφοδότηση. Ιδανικοί και πραγματικοί τελεστικοί ενισχυτές. Eνισχυτές Πολλαπλών βαθμίδων, Ενισχυτές Επιλογής. Ευστάθεια ενισχυτών –Ταλαντωτές. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (NMOS ,PMOS) και διπολικά (σύντομη επανάληψη).

Το τρανζίστορ ως διακόπτης, Transistor υψηλών ταχυτήτων. Ενεργά Φίλτρα. Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ανάπτυξη κρυστάλλων, κατασκευή δισκίων, επιταξία, οξείδωση, διάχυση, εμφύτευση, μικρολιθογραφία). Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Μοντέλα MOSFET. Σχεδίαση VLSI, Σχεδίαση ASIC. Ολοκληρωμένα κυκλώματα (κατασκευή, Κανόνες σχεδίαση περιθώρια σχεδιασμού) Τύποι διασύνδεσης, κατανομή χρονιστή (clock distribution), αξιοπιστία και κλίμακα; στατικές και δυναμικές λογικές οικογένειες των CMOS.

Σχεδιασμός αθροιστή.

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής

Μοντέλα Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης και Παράμετροι Προσομοίωσης με το πρόγραμμα ΡSPICE. Εξοικείωση με το Microwind2-  Bασικές ασκήσεις εφαρμογής τεχνολογίας CMOS. Υλοποίηση αριθμητικών κυκλωμάτων  με χρήση τελεστικών ενισχυτών. Υλοποίηση ταλαντωτών και ενεργών φίλτρων.