Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8301
8ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Εισαγωγή στις τεχνολογίες ασύρματων και κινητών επικοινωνιών. Διάδοση στον ελεύθερο χώρο – φαινόμενα διάδοσης. Τεχνικές αντιστάθμισης φαινομένων διάδοσης (διαλείψεις, πολυδιαδρομική μετάδοση, παρεμβολές, θόρυβος, σκίαση). Ανάλυση Κυτταρικής Ιδέας. Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA, SDMA). Η έννοια της μεταπομπής, θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης στα συστήματα κινητών επικοινωνιών. Παράμετροι αξιολόγησης και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών (QoS) των Συστημάτων. Επισκόπηση τεχνολογιών ασύρματων τοπικών δικτύων (WiFi). Επισκόπηση συστημάτων κινητών επικοινωνιών 2ης γενιάς (GSM-900, GSM-1800, GPRS, EDGE). Επισκόπηση συστημάτων εινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς (UMTS, HSPA). Συστήματα κινητών επικοινωνιών 4ης και 5ης γενιάς – Τεχνολογίες σύγκλισης ασύρματων σταθερών δικτύων. Αναδυόμενες υπηρεσίες – vertical industries.