Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Σημασιολογικός Ιστός

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Σημασιολογικός Ιστός

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Είδος:
Ροή:

ICE-8104
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε 
Παναγιώτα Τσελέντη (ΕΔΙΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Εφαρμογές . Εξαγωγή Πληροφορίας. Συνδεδεμένα Δεδομένα και Σημασιολογικός Ιστός. Αυτόματη ανάπτυξη Οντολογιών. Ανάλυση Συναισθήματος και Εξόρυξη Γνώμης