Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών

Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7302
7ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Ιωάννα Καντζάβελου (ΔΕΠ), Δημήτριος Καλλέργης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Αρχιτεκτονική OSI, Υπηρεσίες Ασφάλειας και Μηχανισμοί Ασφάλειας. Απαιτήσεις Ασφάλειας Δικτύων. Επιθέσεις σε Δίκτυα. Συστήματα Κρυπτογράφησης για Δίκτυα. Μοντέλα για έλεγχο απομακρυσμένης πρόσβασης (MAC, RBAC, NAC, κ.α.). Ασφάλεια αρχιτεκτονικής TCP/IP:

  • σε επίπεδο Physical (FHSS, DSSS),
  • σε επίπεδο NetworkAccess (EAP, EAPoL, EAP-TLS)
  • σε επίπεδο Internet (IPsecVPNs)
  • σε επίπεδο Transport (SSL/TLS)
  • σε επίπεδο Application (email, Web, κ.α.)

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων.  Ασφάλεια Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ασφάλεια Υπολογιστικής Νέφους. Ασφάλεια Δικτύων Αισθητήρων. Ασφάλεια Δικτύων Ad-Hoc (MANETs). Ασφάλεια Δικτυακών Εφαρμογών. Ανίχνευση Εισβολών σε Δίκτυα. Τείχη Προστασίας. Ασφαλή Πρωτόκολλα Δικτύων. Αρχιτεκτονικές Ασφαλών Δικτύων. Μοντέλα Εμπιστοσύνης Ασφαλών Επικοινωνιών και Αβεβαιότητα.