Φιλοσοφία της Πληροφορικής και εφαρμογές των ΤΠΕ

Φιλοσοφία της Πληροφορικής και εφαρμογές των ΤΠΕ

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-8402
8ο
Γενικής Παιδείας(ΓΠ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ

Περιγραφή

Iστορική εξέλιξη των Αυτομάτων και της Πληροφορικής. ο μαθηματικό υπόβαθρο της επιστήμης των υπολογιστών (Gödel, Hilbert, Turing). Φιλοσοφική Θεώρηση της Πληροφορικής, Παράδοξα και πληροφορική. Προγράμματα Ανίχνευσης Ιστού (crawlers), Δεδομένα, Μεταδεδομένα. Διεθνείς στρατηγικές και Ψηφιακή Σύγκλιση. Τηλεργασία. Ψηφιακές εφαρμογές. Ψηφιακά εργαλεία για ΑΜΕΑ. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και Εφαρμογές της. Ψηφιακές Υπηρεσίες για τους πολίτες. Πληροφορική και Νεολαία. Κοινωνικά Δίκτυα, Χρήση και Κατάχρηση, Επιπτώσεις, Εφαρμογές των Κοινωνικών Δικτύων στην Οικονομία. Ιστολόγιο, μηχανές ιστολογίου, Δημιουργία RSS Feed. Ηλεκτρονικές εκδόσεις, e-paper, e-books, e-communication, προγράμματα υλοποίησης. Ηλεκτρονικά ναρκωτικά (e-drugs). Ηλεκτρονικός Πολιτισμός και εφαρμογές του. Ηλεκτρονικό έγκλημα και δικαιοσύνη (e-crime, e-justice), ηλεκτρονική υπογραφή. Εφαρμογές της Πληροφορικής στις σύγχρονες έξυπνες πόλεις (Smart Cities, UGV). Κώδικες ταχείας απόκρισης (QR) και RFIDs. Τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και Ψηφιακά νομίσματα. Eισαγωγή στο 5G PPP. Πρωτόκολλα ISO για την πληροφορική και οι επιπτώσεις τους. Kοινωνικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία από την χρήση των ΤΠΕ