Φυσική

Φυσική

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-1006
1ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ
Δημήτριος Νικολόπουλος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ {Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Nόμοι Newton}, ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ {Έργο-ενέργεια, Θεώρημα κινητικής ενέργειας, διατηρητικές δυνάμεις}), ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΚΥΜΑΤΑ (MΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ {Νόμος Hooke, αρμονική ταλάντωση ελατηρίου φθίνουσα-εξαναγνασμένη ταλάντωση}, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ {Εξίσωση του αρμονικού κύματος, ταχύτητα φάσης και ταχύτητα ομάδας, θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής,πυκνότητα ενέργειας & ένταση κύματος εξίσωση επιπέδου κύματος, εξίσωση σφαιρικού κύματος, db και dbm},  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ {Ιδιοταλαντώσεις ελαστικής χορδής, ιδιοταλάντωση ως αποτέλεσμα συμβολής κυμάτων, ιδιοσυχνότητες, συντονισμός}), ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (Κυκλώματα RL, RC, RLC σε σειρά), ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Στοιχεία κυματομηχανικής, ενεργειακές στάθμες, κβαντικοί αριθμοί, δίοδος επαφής, θερμική ισορροπία, θεωρία διόδου επαφής), ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (Συνάρτηση κατανομής Fermi-Dirac, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, εσωτερικό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein, φωτοδίοδοι, φωτοκύτταρο,φωτοβολταϊκό στοιχείο, χαρακτηριστικές καμπύλες), LASER (Ακτινοβολία laser, αναστροφή πληθυσμών-μετασταθής κατάσταση laser ρουμπινίου, laser He-Ne, ιδιότητες ακτινοβολίας laser, εφαρμογές laser),  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (NΟΜΟΙ ΤΟΥ AMPERE & GAUSS, {Επαγωγή, αμοιβαία επαγωγή & αυτεπαγωγή, νόμος Faraday, HEΔ επαγωγής, ρεύμα μετατόπισης,αμοιβαία επαγωγή, αυτεπαγωγή, συζευγμένα πεδία, ενέργεια μαγνητικού πεδίου), ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL  {Εξισώσεις Maxwell στο κενό χωρίς πηγές και με πηγές μαγνητικό πεδίο και μαγνητική επαγωγή, ηλεκτρικό πεδίο και διηλεκτρική μετατόπιση διάδοση ΗΜ πεδίων σε αγωγούς}