Ρομποτική

Ρομποτική

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7207
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε
Παναγιώτα Τσελέντη (ΕΔΙΠ)

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές αρχές της επιστήμης της ρομποτικής η οποία είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη, σύγχρονη και “πολυσυλλεκτική” επιστήμη, με σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έμφαση δίδεται στην περιγραφή και ανάλυση των βιομηχανικών ρομπότ, τα οποία αποτελούν ένα βασικό εργαλείο σε όλες τις σύγχρονες μονάδες βιομηχανικής παραγωγής. Οι ενότητες που περιλαμβάνει είναι: Εισαγωγή στην ρομποτική, Δομή και λειτουργία των βασικών μονάδων ενός βιομηχανικού ρομπότ, Εφαρμογές της ρομποτικής στην βιομηχανία και αλλού, Συστήματα συντεταγμένων, Ευθεία και αντίστροφη κινηματική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων, Δυναμική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων, Σχεδιασμός τροχιάς, Έλεγχος των ρομπότ, Αισθητήρια συστήματα στην ρομποτική, Προγραμματισμός ρομπότ.