Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με έναν ακόμη φοιτητή. Παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική στο δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών.

Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) της διπλωματικής εργασίας είναι 30.


Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2021-2022