Γεώργιος Αντωνίου

Ο Γεώργιος Αντωνίου είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Δίπλωμα Μηχανικού Βιομηχανικής Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε IT με Management από το University of the West of Scotland. Την περίοδο 2004-2012 διετέλεσε εργαστηριακός συνεργάτης στα εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά.

Address
Κτήριο K10.118 Πανεπιστημιούπολη 1