Γεώργιος Αντωνίου
ΕΔΙΠ
Κτήριο E, Εργαστήριο Ε24, Παν/λη 2
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Αντωνίου είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Δίπλωμα Μηχανικού Βιομηχανικής Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε IT με Management από το University of the West of Scotland. Την περίοδο 2004-2012 διετέλεσε εργαστηριακός συνεργάτης στα εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Σύγχρονη Ηλεκτρονική Σχεδίαση Και Κατασκευή, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική Της Πληροφορικής, Θεωρία Κυκλωμάτων, Μικροηλεκτρονική, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Μαθήματα
Ηλεκτρονική
Θεωρία Κυκλωμάτων
Δημοσιεύσεις
"Διαχρονική Εξέλιξη των επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας", Πρακτικά 21ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.). Αθήνα 28-29 Μαΐου 2009 τομ. Β973-987.