Δημήτριος Μάγος
Καθηγητής
Κ16.222, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Μάγος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (1987), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M. Sc.) σε Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Σχολή Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης Λονδίνου – 1988), Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (1993). Έχει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε πληθώρα έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών καθώς και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αλγόριθμοι, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Διακριτή Βελτιστοποίηση, Προγραμματισμός Περιορισμών, Επιχειρησιακή Έρευνα.