Χρήστος Σκουρλάς
Καθηγητής
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Χρήστος Σκουρλάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (1989-). Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και διδάκτορας Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ως αναλυτής-προγραμματιστής και ως επικεφαλής των Συστημάτων (1983-9). Εργάστηκε, επίσης, στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ως βοηθός έρευνας (1977-82). Ο Χρήστος Σκουρλάς είναι επικεφαλής του εργαστηρίου «Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφοριών και Γνώσης (InfoDat_KM)». Συμμετέχει ως συντονιστής και κύριος ερευνητής σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Η ερευνητική του εργασία δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Διαχείριση Γνώσης, Διαγλωσική Ανάκτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση, Ιατρική Πληροφορική, Υποστηρικτική Τεχνολογία για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Διάχυτη και Κινητή Υπολογιστική και Ασφάλεια
Δημοσιεύσεις