Χρήστος Σκουρλάς

Ο Χρήστος Σκουρλάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (1989-). Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και διδάκτορας Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ως αναλυτής-προγραμματιστής και ως επικεφαλής των Συστημάτων (1983-9). Εργάστηκε, επίσης, στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ως βοηθός έρευνας (1977-82). Ο Χρήστος Σκουρλάς είναι επικεφαλής του εργαστηρίου «Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφοριών και Γνώσης (InfoDat_KM)». Συμμετέχει ως συντονιστής και κύριος ερευνητής σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Η ερευνητική του εργασία δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Address
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Personal Website