Αθανάσιος Βουλόδημος
Επίκουρος Καθηγητής
Κ16.118, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Θάνος Βουλόδημος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) (9.36/10). Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (9.61/10), καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή/και τεχνικός συντονιστής σε περισσότερα από 10 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και συλλογικούς τόμους - βιβλία. Στο ερευνητικό του έργου καταγράφονται συνολικά περισσότερες από 1300 αναφορές (citations σύμφωνα με το Google Scholar). Έχει επιμεληθεί την έκδοση ενός συλλογικού τόμου, καθώς και Special Issues σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε έγκριτα διεθνή περιοδικά των οργανισμών IEEE, Springer και Elsevier. Έχει διατελέσει επίσης μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος διαφόρων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει λάβει βραβεία και τιμητικές διακρίσεις για τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις του από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη European Neural Network Society κ.α.. Είναι μέλος των εξής επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων και οργανισμών: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE), Institute of Εlectrical and Electronics Engineers (IEEE), ΙΕΕΕ Signal Processing Society, Association for Computing Machinery (ACM), International Neural Network Society (INNS).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μηχανική Μάθηση, Όραση Υπολογιστών, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυή Συστήματα, Ανάλυση και Σύνθεση Πολυμέσων, Ανάλυση Πολυτροπικής Πληροφορίας, Διάχυτος Υπολογισμός.
Μαθήματα
Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
Επεξεργασία Εικόνας
Όραση Υπολογιστών
Ευφυή Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες
Αναγνώριση Προτύπων και Ειδικά Θέματα Όρασης Υπολογιστών (Μεταπτυχιακό)
Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας (Μεταπτυχιακό)
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Πολυμέσων (Μεταπτυχιακό)
Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας (Μεταπτυχιακό)
Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης (Μεταπτυχιακό)
Δημοσιεύσεις