Ιωάννα Καντζάβελου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Η Ιωάννα Καντζάβελου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας, κάτοχος διπλώματος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ασφάλεια Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Εθνικού Πανεπιστημίου Ιρλανδίας στο Δουβλίνο, και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει εργασθεί σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό κράτος, το Ιρλανδικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει κεφάλαια σε βιβλία (IOS Press), άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια σε σύνολο εικοσι έξι επιστημονικών άρθρων, που καταγράφουν εκατό περίπου ετεροαναφορές στο ερευνητικό της έργο. Είναι στη συντακτική ομάδα τριών συλλογικών τόμων IOS Press. Έχει διατελέσει κριτής σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων, όπως ACM SEC, IEEE TrustCom, IFIP SEC, ESORICS, IEEE CIS, και διατελεί κριτής έγκριτων περιοδικών IEEE, Elsevier, Emerald. Είναι μέλος της ΕΠΥ, της ACM και της IEEE Computer Society.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας, Ανίχνευση Εισβολών στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα, Αλγοριθμική Θεωρία των Παιγνίων
Μαθήματα
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας
Θεωρία Παιγνίων
Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων
Δημοσιεύσεις