Δημήτριος Καρολίδης
Λέκτορας Εφαρμογών
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Καρολίδης είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις “Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» από το ΕΚΠΑ. Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Καθηγητής σε ΙΕΚ και ως Διαχειριστής Δικτύου Η/Υ. Από το 2000 μέχρι το 2007 διατέλεσε Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Έχει συγγράψει βιβλία προγραμματισμού και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία αποτελούν διδακτικά βιβλία σε πολλά τμήματα ΑΕΙ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκπαιδευτική Τεχνολογία