Ιωάννης Κουμπούρος
Επίκουρος Καθηγητής
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ι. Κουμπούρος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) με εξειδίκευση στην Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Πληροφορική Υγείας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) από το ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ έχει αποκτήσει Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα”, με τη συμμετοχή των Ε.Μ.Π, Παν. Πειραιώς, Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και πτυχίο (BSc) από τα ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Έχει διδάξει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Λέκτορας (ΠΔ 407/80) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής τεχνολογίας και Επικοινωνίας και ως Έκτακτος Καθηγητής στα ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Αυτοματισμού. Ο κ. Κουμπούρος είναι επίσης Καθηγητής/Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρησης Έργων και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ σε θέματα (α) Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας και (β) Διοίκηση και Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Ο κ. Κουμπούρος έχει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση νοσοκομείων και την χάραξη πολιτικής στον τομέα της υγείας. Έχει διατελέσει Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, Γενικός Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας και Μέλος του Δ.Σ. του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Διευθυντής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού του ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ. Έχει επίσης πολυετή εμπειρία στην διοίκηση οργανισμών και έχει εργαστεί ως σύμβουλος και Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης σε πολυάριθμες εταιρίες και οργανισμούς. Επί σειρά ετών ήταν επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ έχει εργαστεί και στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών. Ήταν επίσης ιδρυτής και μέτοχος σε πολυάριθμες εταιρίες με αντικείμενο τις τηλεματικές εφαρμογές και τις ΤΠΕ. Ήταν επίσης τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου Περιστερίου και εντεταλμένος σύμβουλος του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Περιστερίου. Επί σειρά ετών ήταν:
Πρόεδρος της 6ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνομώνων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών
Πρόεδρος της 5ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνομώνων, του Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών
Τακτικό μέλος στο Ανώτατο Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Εσωτερικών
Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) για διάφορα έργα και προσκλήσεις (π.χ. ICT4Growth, Διοικητική Μεταρρύθμιση, κα)
Είναι συγγραφέας βιβλίων και κεφαλαίων σε βιβλία/συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει άνω των 45 επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά, κα, συνέδρια, με πλήθος ετεροαναφορών, ενώ ήταν προσκεκλημένος ομιλητής σε αρκετές ημερίδες σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη των χωρών, σε θέματα υγείας, ηλεκτρονικής υγείας, διοίκησης, κλπ. Είναι επίσης μέλος επιστημονικής επιτροπής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
Έχει συμμετάσχει σε άνω των 40 ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.
Είναι επίσης αξιολογητής και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας (expert) για την Ε.Ε. σε θέματα ehealth, mhealth και για την Ελλάδα σε μεγάλο πλήθος αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Βιοϊατρική Τεχνολογία, mhealth, ehealth, τηλεϊατρική, σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων υγείας, στρατηγική διοίκηση, εφαρμογές των ΤΠΕ στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική δικτύωση.
Μαθήματα
Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Δίκαιο και Διοίκηση Έργου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών - ISICG/ΤΙΜ»)
Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»)
Δημοσιεύσεις