Γεώργιος Μιαούλης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ., με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παρίσι (Ποσοτικές Τεχνικές στην E.H.E.S.S και Οργάνωση & Πληροφορική στο C.N.A.M). Κάτοχος δύο Διδακτορικών Διπλωμάτων από τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Limoges. Έχει Υφηγεσία (Habilitation) στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Limoges. Είναι Καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας από το 1998 (έκτακτος από το 1987, μόνιμος καθηγητής εφαρμογών το 1989), Συνεργαζόμενος Καθηγητής (Professeur associee) του τμήματος Μαθηματικών και Πληροφορικής, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Xlim, του Πανεπιστημίου της Limoges, (μονάδας του CNRS), από το 2009. Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master ISICG) του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας και του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία) από τη δημιουργία του το 2006 – 2016 και στη συνέχεια μέλος Διοίκησης του έως σήμερα. Μέλος του ΔΣ του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος (από το 2013 έως σήμερα) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (2013-2016). Μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2018). Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Limoges για σειρά ετών (από το 1996 έως σήμερα). Επισκέπτης ερευνητής στο πανεπιστήμιο της Arizona στην Touscon USA (1993). Υπεύθυνος Ελληνογαλλικών και Διεθνών Διαπανεπιστημιακών Συνεργασιών του Τμήματος Πληροφορικής για σειρά ετών. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πάνω από 90 επιστημονικές εργασίες (ανακοινώσεις, άρθρα, κεφάλαια βιβλίων) και την επίβλεψη δέκα (10) Διδακτορικών Διατριβών. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων κατάρτισης από το 1987 ως σήμερα, (ΕΚΔΔΑ, ΤΕΙ –Αθήνας). Διετέλεσε επί 3,5 έτη Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας (2/95-10/98), επί 3 έτη Ειδικός Ερευνητής Η/Υ και Πληροφορικής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (1994-97), Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής στο Υπουργείο Εσωτερικών (1987-89). Είναι μέλος του ΤΕΕ και πολλών εθνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και οργανισμών. Τιμήθηκε το 2012 από τη Γαλλική Δημοκρατία με το παράσημο της Τάξης των Ακαδημαϊκών Φοινίκων.

Address
Κ16.118, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Personal Website